Bojujeme za vaše právo!

Vaše nároky z kartelu výrobcov nákladných vozidiel: Profesionálna starostlivosť, optimálne zastupovanie!

i

Presaďte vaše nároky na náhradu škody bez rizika vzniku nákladov!

i

  • Žiadne riziko vzniku nákladov
  • Špičková podpora pri príprave vašej žaloby
  • Profesionálne presadenie vášho nároku

Presaďte vaše nároky na náhradu škody bez rizika vzniku nákladov!

  • Žiadne riziko vzniku nákladov
  • Špičková podpora pri príprave vašej žaloby
  • Profesionálne presadenie vášho nároku

Kartel

V júli 2016 Európska komisia zistila, že výrobcovia nákladných vozidiel spoločnosti MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, Scania a DAF porušili predpisy proti kartelom EÚ a následne uložila rekordnú peňažnú pokutu vo výške okolo 3 miliárd eur. Viac ako 14 rokov (od roku 1997 až do roku 2011) pritom výrobcovia nákladných vozidiel cielene uzatvárali ilegálne dohody o cene, ktoré bezprostredne viedli k vyšším nákupným cenám pre zákazníkov.

Škoda

Prostredníctvom kartelu boli ceny dotyčných nákladných vozidiel (stredne ťažké a ťažké nákladné vozidlá 6 uvedených výrobcov) nastavené o cca 10 – 15 % príliš vysoko. To zodpovedá priemernej sume od 5 000 € až do 10 000 €/nákladné vozidlo. Tento nárok na náhradu škody môžete pomocou spoločnosti Truck Recovery vzniesť bez rizika a nákladov.

Predpoklad pre vašu náhradu škody

Poškodený, a tým majúci právo na náhradu škody, je každý, kto si v časovom období medzi rokmi 2004 až 2011 kúpil, prenajal na lízing alebo prenajímal nové stredne ťažké (od 6 ton) nákladné vozidlo.

Kartel

V júli 2016 Európska komisia zistila, že výrobcovia nákladných vozidiel spoločnosti MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, Scania a DAF porušili predpisy proti kartelom EÚ a následne uložila rekordnú peňažnú pokutu vo výške okolo 3 miliárd eur. Viac ako 14 rokov (od roku 1997 až do roku 2011) pritom výrobcovia nákladných vozidiel cielene uzatvárali ilegálne dohody o cene, ktoré bezprostredne viedli k vyšším nákupným cenám pre zákazníkov.

Škoda

Prostredníctvom kartelu boli ceny dotyčných nákladných vozidiel (stredne ťažké a ťažké nákladné vozidlá 6 uvedených výrobcov) nastavené o cca 10 – 15 % príliš vysoko. To zodpovedá priemernej sume od 5 000 € až do 10 000 €/nákladné vozidlo. Tento nárok na náhradu škody môžete pomocou spoločnosti Truck Recovery vzniesť bez rizika a nákladov.

Predpoklad pre vašu náhradu škody

Poškodený, a tým majúci právo na náhradu škody, je každý, kto si v časovom období medzi rokmi 2004 až 2011 kúpil, prenajal na lízing alebo prenajímal nové stredne ťažké (od 6 ton) nákladné vozidlo.

Priebeh

Takto pomáha spoločnosť Truck Recovery spoločne s vysoko špecializovanými partnermi dostať sa k vašej náhrade škody:

1. Dopyt

Ak sa vás týka kartel výrobcov nákladných vozidiel, jednoducho sa s nami spojte.

Okamžite sa s vami skontaktujeme a dohodneme si nezáväzný prvý termín na overenie vášho nároku.

2. Objednávka

Po telefonickej dohode k vám príde jeden z našich zamestnancov na nezáväzný prvý termín, uvedie vás hlbšie do veci a spoločne skontrolujete váš možný nárok! Ak sa rozhodnete svoj nárok riešiť spolu s nami, vypracuje náš zamestnanec spolu s vami všetky nevyhnutné informácie, ktoré potrebujú poverení znalci a právni zástupcovia na právne presadenie nároku. Toto je prirodzene bezplatné, pretože na základe v tomto rámci uzatvorenej dohody o financovaní procesov so spoločnosťou renomovaný procesný finančník, dostaneme len v prípade úspechu podiel vo výške 34 % čiastky získanej pre vás.

3. Konanie

Efektívnou spoluprácou našej organizácie, ktorá sa stará o spracovanie vašich podkladov/informácií, spolu s vedúcou spoločnosťou na rakúskom trhu v oblasti financovania procesov, spoločnosťou renomovaný procesný finančník Prozessfinanzierung AG, zaisťujeme absolútne profesionálne a úspech sľubujúce vymáhanie vášho nároku. Poverená nemecká advokátska kancelária patrí k absolútnym špičkovým adresám v oblasti práva náhrady škody spôsobenej kartelom. Rovnako je vybratá spoločnosť, ktorá vypracúva znalecké posudky v súvislosti s kartelovým porušením pravidiel hospodárskej súťaže, známa ako špičková adresa v Európe.

Spoločne zaručíme, že vaša škoda bude čo najlepšie obhájená, a to s minimálnymi nákladmi pre vás a vašu spoločnosť. 

4. Výsledok

renomovaný procesný finančníkNo win, no fee! (Žiadna výhra, žiadna odmena!) Na základe vami uzatvorenej dohody o financovaní procesov s naším partnerom, spoločnosťou renomovaný procesný finančník, nebudete znášať žiadne náklady! Ak budeme vo vašom prípade úspešní, či už súdnou alebo mimosúdnou cestou, stiahne sa za našu činnosť len účastnícky podiel vo výške 34 % z dosiahnutého výnosu. V prípade prehry znáša spoločnosť renomovaný procesný finančník všetky náklady konania! Takto nepodstupujete žiadne finančné riziko.

1. Dopyt

Ak sa vás týka kartel výrobcov nákladných vozidiel, jednoducho sa s nami spojte.

Okamžite sa s vami skontaktujeme a dohodneme si nezáväzný prvý termín na overenie vášho nároku.

2. Objednávka

Po telefonickej dohode k vám príde jeden z našich zamestnancov na nezáväzný prvý termín, uvedie vás hlbšie do veci a spoločne skontrolujete váš možný nárok! Ak sa rozhodnete svoj nárok riešiť spolu s nami, vypracuje náš zamestnanec spolu s vami všetky nevyhnutné informácie, ktoré potrebujú poverení znalci a právni zástupcovia na právne presadenie nároku. Toto je prirodzene bezplatné, pretože na základe v tomto rámci uzatvorenej dohody o financovaní procesov so spoločnosťou renomovaný procesný finančník, dostaneme len v prípade úspechu podiel vo výške 34 % čiastky získanej pre vás.

3. Konanie

Efektívnou spoluprácou našej organizácie, ktorá sa stará o spracovanie vašich podkladov/informácií, spolu s vedúcou spoločnosťou na rakúskom trhu v oblasti financovania procesov, spoločnosťou renomovaný procesný finančník, zaisťujeme absolútne profesionálne a úspech sľubujúce vymáhanie vášho nároku. Poverená nemecká advokátska kancelária patrí k absolútnym špičkovým adresám v oblasti práva náhrady škody spôsobenej kartelom. Rovnako je vybratá spoločnosť, ktorá vypracúva znalecké posudky v súvislosti s kartelovým porušením pravidiel hospodárskej súťaže, známa ako špičková adresa v Európe.

Spoločne zaručíme, že vaša škoda bude čo najlepšie obhájená, a to s minimálnymi nákladmi pre vás a vašu spoločnosť. 

4. Výsledok

No win, no fee! (Žiadna výhra, žiadna odmena!) Na základe vami uzatvorenej dohody o financovaní procesov s naším partnerom, spoločnosťou renomovaný procesný finančník, nebudete znášať žiadne náklady! Ak budeme vo vašom prípade úspešní, či už súdnou alebo mimosúdnou cestou, stiahne sa za našu činnosť len účastnícky podiel vo výške 34 % z dosiahnutého výnosu. V prípade prehry znáša spoločnosť renomovaný procesný finančník všetky náklady konania! Takto nepodstupujete žiadne finančné riziko.

Tím pre váš nárok na náhradu škody

renomovaný procesný finančník

VAŠA SPOLOČNOSŤ
perfektne zastúpená

…stará sa o perfektnú podporu vašej spoločnosti a pomáha pri spracovaní nevyhnutných údajov.

renomovaný procesný finančník

…stanovuje štruktúru, financuje a spravuje vašu žalobu na náhradu škody.

Špičkoví právnici v oblasti antitrustového práva

…vedú vašu žalobu na nemeckých súdoch (možné pre VŠETKÝCH výrobcov a všetkých zákazníkov), pretože tu sa dá počítať s najlepším a najrýchlejším úspechom v procese.

Skúsení znalci z oblasti práva pre podmienky hospodárskej súťaže

…sprostredkúvajú pomocou komplexných analýz výšku kartelového zvýšenia ceny vašich vozidiel a vytvárajú individuálne znalecké posudky, ktoré pred súdom používajú ako doklad o vzniku škody.

TEST

Teraz si vyžiadajte späť príliš vysoké ceny nákladných vozidiel

pre vás!

Vyplňte teraz nižšie uvedený formulár a my sa vám okamžite ohlásime, aby sme si s vami dohodli nezávislý informačný termín!

O spoločnosti
kontaktnej osobe

O spoločnosti
&
kontaktnej osobe

Tlač a odkazy

Relevantné správy na tému „Kartel výrobcov nákladných vozidiel“

FAQ

Stredne ťažké (6 až 16 ton) alebo ťažké (nad 16 ton) nákladné vozidlá, ktoré boli v čase od roku 2004 do roku 2011 v EÚ, príp. Európskom hospodárskom priestore buď kúpené, prenajímané na lízing alebo prenajímané. Pritom právna forma osoby, ktorá má nárok (práv. osoba/fyzická osoba) je irelevantná.

Nie. Riziko nákladov znáša v plnej miere spoločnosť renomovaný procesný finančník. Vám z toho nevznikajú žiadne náklady ani nehrozia žiadne riziká.

Dôvodom sú aktuálne platné pravidlá premlčania v kartelovom práve. Z dôvodu existujúceho „absolútneho premlčania“ nárokov na náhradu škody v kartelovom práve môžeme pre vás zažalovať len škody od 1. 1. 2004.

Áno. Mimosúdna dohoda s protistranou je rovnako predstaviteľná, príp. bola v rámci mimosúdneho vyrovnania už viackrát dosiahnutá.

Účasť na našej hromadnej žalobe je pre vás bezplatná a bez rizika! Náš kooperačný partner spoločnosť renomovaný procesný finančník znáša náklady konania (súdneho, ako aj mimosúdneho) a v prípade úspechu získa kompenzáciu v účasti vo výške 34 % dosiahnutého výnosu. Podpora prostredníctvom spoločnosti Truckrecovery je pre vás úplne bezplatná, pretože si náš honorár vyúčtujeme interne so spoločnosťou renomovaný procesný finančník.

Naši zamestnanci spracujú spolu s vami potrebné informácie a prejdú s vami požiadavky na dokumenty. V skratke je pre vymáhanie vašich nárokov nevyhnutný doklad, že ste vy/vaša spoločnosť v príslušnom časovom období získali nákladné vozidlo, ktorého sa týka kartel (kúpna zmluva/účet). Okrem toho potrebujeme príslušné doklady aj po časovom období kartelu (až doteraz), aby sme povereným znalcom v rámci porovnávacieho výpočtu mohli sprostredkovať kartelové zvýšenia cien. Podrobnosti k potrebným údajom vám však radi vysvetlíme pri osobnom rozhovore.

Nároky budú postúpené na podanie žaloby na nemeckú 100 % dcérsku spoločnosť spoločnosti renomovaný procesný finančník. Výhodou je, že nároky podobného druhu budú môcť byť zažalované naraz, čo umožní vytvorenie nevyhnutného znaleckého posudku, pretože tu bude potrebný určitý počet relevantných nákladných vozidiel, aby boli umožnené analýzy.

truckrecovery 2019 © All rights reserved

Website by mkoprd