Bojujeme za vaše právo

Nároky vyplývající z kartelové dohody výrobců nákladních vozidel: Odborná pomoc, optimální zastoupení!

i

Vymáhejte nároky na náhradu škody nyní bez rizika vzniku nákladů!

i

  • Žádné riziko vzniku nákladů
  • Špičkové poradenství při přípravě vaší žaloby
  • Profesionální vymáhání vašeho nároku

Vymáhejte nároky na náhradu škody nyní bez rizika vzniku nákladů!

  • Žádné riziko vzniku nákladů
  • Špičkové poradenství při přípravě vaší žaloby
  • Profesionální vymáhání vašeho nároku

Kartelová dohoda

V červenci 2016 Evropská komise zjistila, že společnosti MAN, Volvo / Renault, Daimler, Iveco, Scania a DAF porušily antimonopolní pravidla EU, a uložila jim rekordní pokutu ve výši cca 3 miliard EUR. Déle než 14 let (od roku 1997 do roku 2011) uzavírali výrobci nákladních automobilů cíleně ilegální dohody o cenách, které měly za následek vyšší nákupní ceny pro zákazníky.

Škody

Na základě kartelové dohody byly ceny příslušných výrobců nákladních automobilů (středně těžkých a těžkých nákladních automobilů 6 uvedených výrobců) navýšeny o 10 až 15 %. To odpovídá průměrné částce ve výši od 5000 eur do 10 000 eur / nákladní automobil. O tento nárok na náhradu škody se můžete soudit zdarma a bez rizik prostřednictvím společnosti Truck Recovery.

Předpoklad pro náhradu vaší škody

Poškozeným, tedy osobou oprávněnou k náhradě škody je každý jednotlivec, který v období mezi rokem 2004 a 2011 zakoupil, pořídil na leasing nebo pronajal nové středně těžké nákladní vozidlo (od 6 tun).

Kartelová dohoda

V červenci 2016 Evropská komise zjistila, že společnosti MAN, Volvo / Renault, Daimler, Iveco, Scania a DAF porušily antimonopolní pravidla EU, a uložila jim rekordní pokutu ve výši cca 3 miliard EUR. Déle než 14 let (od roku 1997 do roku 2011) uzavírali výrobci nákladních automobilů cíleně ilegální dohody o cenách, které měly za následek vyšší nákupní ceny pro zákazníky.

Škody

Na základě kartelové dohody byly ceny příslušných výrobců nákladních automobilů (středně těžkých a těžkých nákladních automobilů 6 uvedených výrobců) navýšeny o 10 až 15 %. To odpovídá průměrné částce ve výši od 5000 eur do 10 000 eur / nákladní automobil. O tento nárok na náhradu škody se můžete soudit zdarma a bez rizik prostřednictvím společnosti Truck Recovery.

Předpoklad pro náhradu vaší škody

Poškozeným, tedy osobou oprávněnou k náhradě škody je každý jednotlivec, který v období mezi rokem 2004 a 2011 zakoupil, pořídil na leasing nebo pronajal nové středně těžké nákladní vozidlo (od 6 tun).

Průběh

Takto vám společnost Truck Recovery společně s vysoce specializovanými partnery pomáhá s náhradou škody:

1. Žádost

Pokud vás zasáhla kartelová dohoda výrobců nákladních automobilů, obraťte se na nás.

Ihned se vám ozveme a domluvíme si nezávaznou první schůzku za účelem prověření nároku.

2. Objednávka

Po telefonické domluvě vás navštíví náš zaměstnanec na první nezávazné schůzce, podrobněji vás obeznámí se záležitostí a společně s vámi prozkoumá váš případný nárok! Pokud se rozhodnete vymáhat svůj nárok společně s námi, náš zaměstnanec s vámi připraví veškeré nezbytné informace, které odborní znalci a právníci potřebují pro vymáhání nároku. A to samozřejmě zdarma, neboť na základě dohody o financování procesu uzavřené mezi vámi a společností renomovaný finanční pracovník obdržíme výhradně v případě úspěchu podíl ve výši 34 % z vymožené částky!

3. Postup

Díky efektivní spolupráci naší organizace, která se stará o zpracování vašich podkladů/informací, s lídrem na rakouském trhu v oblasti financování procesů, společností renomovaný finanční pracovník, zajistíme naprosto profesionální a úspěšné vymáhání vašeho nároku. Naše smluvní advokátní kancelář v Německu patří mezi absolutní špičky v oblasti práva o náhradách kartelových škod. Vybraná společnost odhadců je rovněž proslulá jako evropská špička v souvislosti s porušováním kartelového práva.

Společně budeme usilovat o to, aby byla vaše škoda co nejlépe zastupována – a to s minimálními náklady pro vás a pro vaši společnost! 

4. Výsledek

Žádná výhra, žádný poplatek! Na základě dohody o financování procesu uzavřené mezi vámi a naším partnerem, společností renomovaný finanční pracovník, nenesete žádné náklady! Vymůžeme-li váš nárok úspěšně, ať již soudní, nebo mimosoudní cestou, za naši činnost si odečteme pouze podíl ve výši 34 % z vymožené částky. V případě prohry nese veškeré náklady na řízení společnost renomovaný finanční pracovník! Nepodstupujete tedy žádné finanční riziko.

1. Žádost

Pokud vás zasáhla kartelová dohoda výrobců nákladních automobilů, obraťte se na nás.

Ihned se vám ozveme a domluvíme si nezávaznou první schůzku za účelem prověření nároku.

2. Objednávka

Po telefonické domluvě vás navštíví náš zaměstnanec na první nezávazné schůzce, podrobněji vás obeznámí se záležitostí a společně s vámi prozkoumá váš případný nárok! Pokud se rozhodnete vymáhat svůj nárok společně s námi, náš zaměstnanec s vámi připraví veškeré nezbytné informace, které odborní znalci a právníci potřebují pro vymáhání nároku. A to samozřejmě zdarma, neboť na základě dohody o financování procesu uzavřené mezi vámi a společností renomovaný finanční pracovník obdržíme výhradně v případě úspěchu podíl ve výši 34 % z vymožené částky!

3. Postup

Díky efektivní spolupráci naší organizace, která se stará o zpracování vašich podkladů/informací, s lídrem na rakouském trhu v oblasti financování procesů, společností renomovaný finanční pracovník, zajistíme naprosto profesionální a úspěšné vymáhání vašeho nároku. Naše smluvní advokátní kancelář v Německu patří mezi absolutní špičky v oblasti práva o náhradách kartelových škod. Vybraná společnost odhadců je rovněž proslulá jako evropská špička v souvislosti s porušováním kartelového práva.

Společně budeme usilovat o to, aby byla vaše škoda co nejlépe zastupována – a to s minimálními náklady pro vás a pro vaši společnost! 

4. Výsledek

Žádná výhra, žádný poplatek! Na základě dohody o financování procesu uzavřené mezi vámi a naším partnerem, společností renomovaný finanční pracovník, nenesete žádné náklady! Vymůžeme-li váš nárok úspěšně, ať již soudní, nebo mimosoudní cestou, za naši činnost si odečteme pouze podíl ve výši 34 % z vymožené částky. V případě prohry nese veškeré náklady na řízení společnost renomovaný finanční pracovník! Nepodstupujete tedy žádné finanční riziko.

Tým pro váš nárok na náhradu škody

renomovaný finanční pracovník

Dokonalé zastupování

VAŠÍ SPOLEČNOSTI

…zajistí dokonalý servis pro vaši společnost a pomůže při přípravě potřebných dat.

renomovaný finanční pracovník

…vaše žaloba o náhradu škody strukturovaně, s financováním a pod dohledem.

Vrcholoví právníci v oblasti antimonopolního práva

… vedou vaše žaloby u německých soudů (možné pro VŠECHNY výrobce a všechny zákazníky), protože se zde počítá s nejlepším a nejrychlejším procesním úspěchem.

Zkušení odborní znalci v oblasti práva hospodářské soutěže

… zjistí pomocí komplexních analýz výši kartelové přirážky pro vaše vozidla a vyhotoví individuální posudky, které soud použije jako důkazní materiál.

TEST

Vymáhání příliš vysokých cen za nákladní vozidla

pro vás!

Vyplňte níže uvedený formulář. Budeme vás neprodleně kontaktovat, abychom si u vás domluvili nezávaznou informační schůzku!

O společnosti

O kontaktní osobě

Dokonalé zastupování

&

VAŠÍ SPOLEČNOSTI

Tisk a odkazy

Zprávy na téma „kartelová dohoda výrobců nákladních vozidel“

FAQ

Středně těžká (6 až 16 tun) nebo těžká (více než 16 tun) nákladní vozidla, která byla buď zakoupena, pořízena na leasing, nebo pronajata v období od roku 2004 do roku 2011 na území EU, resp. EHP. Právní forma žadatele (jur. osoba / fyzická osoba) je přitom irelevantní.

Ne. Riziko ztrát nese v plné výši společnost renomovaný finanční pracovník. Nevzniknou vám žádné náklady ani rizika.

Důvodem jsou aktuálně platné promlčecí lhůty v kartelovém právu. Na základě stávajícího „absolutního promlčení“ nároků na náhradu škody v kartelovém právu můžeme vymáhat škody výhradně od 1. 1. 2004.

Ano. Mimosoudní vyrovnání s protistranou je rovněž možné, resp. bylo již několikrát dosaženo v rámci mimosoudních urovnání sporu.

Vaše účast na naší skupinové žalobě je zdarma a bez rizik! Náš partner renomovaný finanční pracovník nese náklady řízení (soudní, jakož i mimosoudní) a v případě úspěšného řízení získá jako kompenzaci podíl ve výši 34 % vymožené částky. Poradenství poskytované společností Truckrecovery je rovněž zcela bezplatné, honorář si vyrovnáme v rámci našeho vztahu se společností renomovaný finanční pracovník.

Naši zaměstnanci s vámi vypracují potřebné informace a projdou s vámi požadavky na dokumenty. Stručně řečeno, pro vymáhání vašich nároků je zapotřebí důkaz, že jste vy/vaše společnost v příslušném období pořídil/pořídila nákladní vozidlo dotčené kartelovou dohodou (kupní smlouva / faktura). Kromě toho potřebujeme také příslušné dokumenty i z období po kartelové dohodě (do dnešního dne), aby odborní znalci mohli určit kartelovou přirážku v rámci srovnávacího výpočtu. Podrobné informace o nezbytných údajích rádi vysvětlíme při osobním rozhovoru.

Nároky budou postoupeny k podání žaloby německé 100% dceřiné společnosti renomovaný finanční pracovník. To má tu výhodu, že lze společně vymáhat podobné nároky, což umožňuje až vyhotovení nezbytných posudků, protože je v tomto případě zapotřebí určitý počet příslušných nákladních vozidel, aby bylo možné provést analýzy.

truckrecovery 2019 © All rights reserved

Website by mkoprd