Ние се борим за вашето право

Вашите претенции за картела за товарни автомобили: Професионално консултирано, оптимално представено!

i

Реализирайте сега Вашите претенции за обезщетение без риск, свързан с разходите!

i

  • Без риск, свързан с разходите
  • Най-добро консултиране при подготовката на Вашата жалба
  • Професионална реализация на Вашата претенция

Реализирайте сега Вашите претенции за обезщетение без риск, свързан с разходите!

  • Без риск, свързан с разходите
  • Най-добро консултиране при подготовката на Вашата жалба
  • Професионална реализация на Вашата претенция

Картелът

През юли 2016 г. Европейската комисия установи, че производителите на товарни автомобили MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, Scania и DAF нарушават картелните разпоредби на ЕС и им наложи рекордна глоба в размер на прибл. 3 милиарда EUR. В продължение на 14 години (от 1997 г. до 2011 г.) производителите на товарни автомобили целенасочено са правели незаконни договорки за цените, които са довели непосредствено до повишени цени за клиентите.

Щетите

Поради картела, цените на засегнатите товарни автомобили (за средно тежки и тежки товарни автомобили на шестте посочени производителя) са били прибл. 10 – 15% по-високи. Това съответства на средна сума от 5000 € до 10 000 €/товарен автомобил. Можете да предявите този иск за компенсация с Truck Recovery без разходи и риск.

Изискване за Вашата компенсация за щети

Пострадал и по този начин с право на компенсация е всеки, който през периода 2004 – 2011 г. е купил, взел на лизинг или под наем нов средно тежък товарен автомобил (до 6 t).

Картелът

През юли 2016 г. Европейската комисия установи, че производителите на товарни автомобили MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, Scania и DAF нарушават картелните разпоредби на ЕС и им наложи рекордна глоба в размер на прибл. 3 милиарда EUR. В продължение на 14 години (от 1997 г. до 2011 г.) производителите на товарни автомобили целенасочено са правели незаконни договорки за цените, които са довели непосредствено до повишени цени за клиентите.

Щетите

Поради картела, цените на засегнатите товарни автомобили (за средно тежки и тежки товарни автомобили на шестте посочени производителя) са били прибл. 10 – 15% по-високи. Това съответства на средна сума от 5000 € до 10 000 €/товарен автомобил. Можете да предявите този иск за компенсация с Truck Recovery без разходи и риск.

Изискване за Вашата компенсация за щети

Пострадал и по този начин с право на компенсация е всеки, който през периода 2004 – 2011 г. е купил, взел на лизинг или под наем нов средно тежък товарен автомобил (до 6 t).

Процедурата

Truck Recovery заедно със силно специализираните партньори Ви помага да получите компенсация:

1. Запитване

В случай че сте засегнати от картела на производителите на товарни автомобили, просто се свържете с нас.

Веднага ще се свържем с Вас, за да уговорим необвързваща първа среща за проверка на Вашите претенции.

2. Възлагане

След уговорка по телефона при Вас за първа необвързваща среща идва наш сътрудник, въвежда Ви в материята и заедно с Вас проверява Вашата възможна претенция! Ако решите да ни използвате за реализация на Вашата претенция, наш служител подготвя заедно с Вас цялата необходима информация за експертите и юристите за реализацията на иска. Разбира се, всичко е безплатно, тъй като на основата на сключеното в тази рамка споразумение с уважаван финансист на процеса за финансиране на процеса само в случай на успех ние получаваме 34% от присъдената сума!

3. Делото

Благодарение на ефективното сътрудничество на нашата организация, която се грижи за подготовката на Вашите документи/информация, с водещата австрийска фирма за финансиране на процеси уважаван финансист на процеса гарантираме абсолютно професионално и завършващо с успех преследване на Вашите претенции. Упълномощената немска адвокатска кантора е една от най-добрите в областта на обезщетенията в случаи на картел. Освен това, избраната фирма за експертизи също е известна в Европа като една от най-добрите във връзка с нарушенията на картелното законодателство.

Заедно гарантираме, че претърпените от Вас щети ще бъдат представени по най-добрия начин – и всичко това с минимални усилия за Вас и Вашата фирма! 

4. Резултатът

No win, no fee! (Ако не спечелим, не плащате такса!) На основата на сключеното от Вас с нашия партньор уважаван финансист на процеса споразумение за финансиране на процеса Вие не правите разходи! Ако действията ни са успешни за Вас, независимо дали по съдебен или извънсъдебен път, за тях се приспада единствено процент за участие в размер на 34% от полученото постъпление. В случай на загуба уважаван финансист на процеса поема всички разходи за делото! Така Вие не поемате никакъв финансов риск.

1. Запитване

В случай че сте засегнати от картела на производителите на товарни автомобили, просто се свържете с нас.

Веднага ще се свържем с Вас, за да уговорим необвързваща първа среща за проверка на Вашите претенции.

2. Възлагане

След уговорка по телефона при Вас за първа необвързваща среща идва наш сътрудник, въвежда Ви в материята и заедно с Вас проверява Вашата възможна претенция! Ако решите да ни използвате за реализация на Вашата претенция, наш служител подготвя заедно с Вас цялата необходима информация за експертите и юристите за реализацията на иска. Разбира се, всичко е безплатно, тъй като на основата на сключеното в тази рамка споразумение с уважаван финансист на процеса за финансиране на процеса само в случай на успех ние получаваме 34% от присъдената сума!

3. Делото

Благодарение на ефективното сътрудничество на нашата организация, която се грижи за подготовката на Вашите документи/информация, с водещата австрийска фирма за финансиране на процеси уважаван финансист на процеса гарантираме абсолютно професионално и завършващо с успех преследване на Вашите претенции. Упълномощената немска адвокатска кантора е една от най-добрите в областта на обезщетенията в случаи на картел. Освен това, избраната фирма за експертизи също е известна в Европа като една от най-добрите във връзка с нарушенията на картелното законодателство.

Заедно гарантираме, че претърпените от Вас щети ще бъдат представени по най-добрия начин – и всичко това с минимални усилия за Вас и Вашата фирма! 

4. Резултатът

No win, no fee! (Ако не спечелим, не плащате такса!) На основата на сключеното от Вас с нашия партньор уважаван финансист на процеса споразумение за финансиране на процеса Вие не правите разходи! Ако действията ни са успешни за Вас, независимо дали по съдебен или извънсъдебен път, за тях се приспада единствено процент за участие в размер на 34% от полученото постъпление. В случай на загуба уважаван финансист на процеса поема всички разходи за делото! Така Вие не поемате никакъв финансов риск.

Екипът за Вашия иск за компенсация

уважаван финансист на процеса

Перфектно представляване на ВАШАТА ФИРМА

…грижи се за обслужването на Вашата фирма и помага при подготовката на необходимите данни.

уважаван финансист на процеса

…структурира, финансира и се грижи за Вашия иск за компенсация.

Top-Anwälte im Bereich des Kartellrechts

…насочват Вашия иск към немски съдилища (възможно за ВСИЧКИ производители и всички клиенти), тъй като там може да се очаква най-добрия и най-бързия успех в процеса.

Опитни експерти в областта на конкурентното право

…определят с помощта на сложни анализи размера на картелната надценка за Вашия камион и изготвят индивидуални експертизи, които могат да бъдат използвани пред съда.

TEST

Поискайте връщане на твърде високата сума, платена за Вашия товарен автомобил

за Вас!

Сега попълнете долния формуляр и ние ще се свържем веднага с Вас, за да уговорим необвързваща информационна среща!

компания                                                                   контакт

компания

&

контакт

Преса и връзки

Информация, свързана с темата „Картел на производителите на товарни автомобили“

FAQ

Средно тежки (6 до 16 t) или тежки (над 16 t) товарни автомобили, купени, взети на лизинг или взети под наем в периода от 2004 до 2011 г. в ЕС, респективно Европейското икономическо пространство. Правната форма на ищеца (юридическо/физическо лице) няма значение.

Не. Рискът, свързан с разход, се поема изцяло от уважаван финансист на процеса. За Вас не възникват никакви разходи или рискове.

Основа за това са действащите в момента правила за срока на давност в картелното право. Поради съществуващата „абсолютна давност“ на претенциите за компенсация в картелното право, можем да предявяваме искове само за Ваши щети, възникнали след 1.1.2004 г.

Да. Извънсъдебното уреждане на въпроса с другата страна също е възможно, респективно вече е постигано многократно в рамките на извънсъдебни сравнения.

Участието в някой от нашите групови искове е безплатно и без риск за Вас! Нашият партньор уважаван финансист на процеса поема разходите за процеса (съдебни и извънсъдебни) и в случай на успех получава като компенсация. 34% от получената компенсация. Консултациите от Truckrecovery са напълно безплатни за Вас, тъй като ние уреждаме нашия хонорар в рамките на вътрешните ни отношения с уважаван финансист на процеса.

Нашите сътрудници подготвят заедно с Вас необходимата информация и разглеждат заедно с Вас изискванията към документите. Накратко, за предявяване на Вашите претенции е необходимо доказателство, че Вие/Вашата фирма сте придобили товарен автомобил, засегнат от действията на картела, в съответния период (договор за покупко-продажба/фактура). Освен това, ние имаме нужда от съответни документи и след периода на картела (до днес), за да могат назначените експерти да определят картелните надценки в рамките на сравнителен разчет. Подробности за необходимите данни ще Ви разясним в личен разговор с нас.

За предявяване на иск претенциите се преотстъпват на немска, 100% дъщерна фирма на уважаван финансист на процеса. Това е свързано с предимството, че претенции от сходен вид могат да бъдат предявени заедно, което прави възможно изготвянето на необходимите експертизи, тъй като за тях е необходим определен брой съответни товарни автомобили, за да може да бъде направен анализ.

truckrecovery 2019 © All rights reserved

Website by mkoprd